The Reverie Boutique 糕餅精品店一瞥。(圖源:互聯網)

糕餅精品店問世

〔本報消息〕西貢萬韻酒店(The Reverie Saigon) 最近在時代廣場三樓推出The Reverie Boutique 糕餅精品店,以向消費者介紹主廚Lucien Gautier與其團隊精製的各款蛋糕、烤餅與甜餅。除了糕餅,該店也服務精美的早、午餐。